INFORMATOR

 

LABORATORIUM POMIAROWE APARATURY RENTGENOWSKIEJ

TESTY SPECJASLISTYCZNE
Akredytacja PCA nr AB 1377 potwierdza kompetencje naszego Laboratorium do prowadzenia badań w zakresie testów eksploatacyjnych specjalistycznych

ZAKRES USŁUG

POLITYKA LABORATAORIUM:

Badania w zakresie testów specjalistycznych w naszym Laboratorium są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie metodami, wymaganiami klientów i przepisami.
Laboratorium w celu zapewnienia klientom wysokiej jakości wykonywanych badań zobowiązuje się do stosowania dobrej praktyki profesjonalnej.
Dbamy o zadowolenie klienta ze świadczonych usług poprzez ciągłe doskonalenie naszych działań.

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Magal” s.c
Stanisław Marcisz, Jan Galasiński
ul. Poświęcka 8, Wrocław 51-128

tel./fax 71 325 52 14
tel./ 71 352 70 49


e-mail: med@magal.pl

LABORATORIUM POMIAROWE
APARATURY RENTGENOWSKIEJ

tel. kom. 603 260 592


Jakość oznacza:

- obiektywne ustalenie wartości wymaganych cech badanych obiektów tj. aparatów rentgenowskich
- terminowe sporządzanie sprawozdań zawierających informacje potrzebne zleceniodawcy, przedstawione w przejrzystej formie
- w uregulowany sposób uwzględniać potrzeby i interesy naszych zleceniodawców

LABORATORIUM POMIAROWE APARATURY RENTGENOWSKIEJ
działa bezstronnie i niezależnie

 

 
ostatnia aktualizacja 11 10 2015