RODO

Ogólne rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Kliknij po więcej informacji

    INFORMATOR

 

Firma powstała w 1989r. Od 1992 roku przekształciła się w Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„ MAGAL”, które jest spółką cywilną dwóch osób.
Firma od początku specjalizuje się w serwisie aparatury rentgenowskiej zatrudniając wysoko wykwalifikowanych specjalistów z kilkunastoletnim stażem pracy
w tej specjalności.

Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w:

1. Serwisie aparatury rentgenowskiej diagnostycznej i stomatologicznej:
- montażach
- naprawach
- przeglądach technicznych
- czyszczeniach chemicznych wywoływarek
- kalibracji i sprawdzeniach stacji (monitorów) opisowych

2. Sprzedaży aparatów rentgenowskich (rtg) oraz wyposażenia do pracowni rentgenowskich.

3. Projektach pracowni radiologicznych oraz projektach obliczeń osłon stałych.

4. Szkoleniach z zakresu uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu S i R

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Magal” s.c
Stanisław Marcisz, Jan Galasiński
ul. Poświęcka 8, Wrocław 51-128

tel./ 71 352 70 49

e-mail: med@magal.pl

 

 

monitoring pozycji : monitoring pozycji              ostatnia aktualizacja 11 10 2015