RODO

Ogólne rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Kliknij po więcej informacji

    INFORMATOR

 

Firma powstała w 1989r. Od 1992 roku przekształciła się w Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„ MAGAL”, które jest spółką cywilną dwóch osób.
Firma od początku specjalizuje się w serwisie aparatury rentgenowskiej zatrudniając wysoko wykwalifikowanych specjalistów z kilkunastoletnim stażem pracy
w tej specjalności.

Jesteśmy firmą wyspecjalizowaną w:

1. Serwisie aparatury rentgenowskiej diagnostycznej i stomatologicznej:
- montażach
- naprawach
- przeglądach technicznych
- czyszczeniach chemicznych wywoływarek
- kalibracji i sprawdzeniach stacji (monitorów) opisowych

2. Sprzedaży aparatów rentgenowskich (rtg) oraz wyposażenia do pracowni rentgenowskich.

3. Projektach pracowni radiologicznych oraz projektach obliczeń osłon stałych.

4. Testach specjalistycznych oraz testach odbiorczych (akceptacyjnych) aparatury rentgenowskiej wszystkich producentów: - stomatologicznej punktowej oraz panoramicznej - diagnostycznej - mammograficznej - fluoroskopii - tomografii komputerowej

5. Szkoleniach z zakresu uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu S i R

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Magal” s.c
Stanisław Marcisz, Jan Galasiński
ul. Poświęcka 8, Wrocław 51-128

tel./fax 71 325 52 14
tel./ 71 352 70 49


e-mail: med@magal.pl

LABORATORIUM POMIAROWE
APARATURY RENTGENOWSKIEJ

tel. kom. 603 260 592


 

 

monitoring pozycji : monitoring pozycji              ostatnia aktualizacja 11 10 2015