RODO

Ogólne rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Kliknij po więcej informacji

    INFORMATOR

 

RADIOLOGIA i STOMATOLOGIA


Obsługa klienta w pełnym zakresie potrzeb dla pracowni rentgenowskich
diagnostycznych i stomatologicznych poprzez:

- sprzedaż aparatury i wyposażenia
- serwis aparatury rentgenowskiej
- wykonywanie projektów obliczeń osłon stałych
- montaż aparatury rtg
- szkolenie personelu
- opracowanie wymaganej dokumentacji
- wdrażanie programu jakości w pracowni RTG
- kalibracji i sprawdzeniach stacji (monitorów) opisowych

 

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Magal” s.c
Stanisław Marcisz, Jan Galasiński
ul. Poświęcka 8, Wrocław 51-128

tel./ 71 352 70 49

e-mail: med@magal.pl 
ostatnia aktualizacja 11 10 2015